Monitoring
Monitoring

Výhody:

  • neexistence hluchých míst na celé planetě
  • systém nerozlišuje hranice zemí a není uplatňován tzv. roaming
  • nízké pořizovací náklady a nízká cena za objem přenesených dat

Majitel vozového parku je satelitním komunikačním systémem propojen se svými vozidly po celé Evropě, jejichž přesné polohy sleduje v nainstalovaných mapách dispečerského software a zároveň má možnost provádět komunikaci s inteligentní archivací přijatých a odeslaných, zpráv, vytvářet statistiky projetých tras s kilometráží, s možností nahlédnout do celé historie pohybu vozidel.

Majitel má další možnost sledovat svá vozidla (on-line i historii )pod heslem na  webových stránkách kdekoliv, kde je připojení na internet nebo na svém mobilním telefonu přes WAP nebo GPRS.

Velikou výhodou je, že uživatel může sám svým klientům, kterým provádí přepravu zboží, povolit pod heslem sledování zboží na internetu na určeném vozidle a v určeném časovém období.

 

 

Princip

Satelitní komunikační systém, který byl vyvinut pro obousměrný přenos krátkých datových paketů, využívá soustavy nízkoletících satelitů LEO (Low Earth Orbit ), pozemních stanic GEC (Gateway Earth Center) a celosvětové sítě Internet k on-line komunikaci s mobilními prostředky. K dnešnímu dni již krouží na oběžných drahách 35 satelitů ve výšce cca 800 km, které globálně svým signálem pokrývají povrch celé naší planety.

Pro lokalizaci vozidla se využívá další nezávislý satelitní segment GPS (Global Positionning System), na základě kterého je zjištěna přesná poloha. Informace o poloze nebo jiné požadované technické informace o vozidle včetně krátkých textových zpráv jsou on-line přenášeny satelitním systémem LEO prostřednictvím GCC a internetové sítě k majiteli do dispečerského centra.