Monitoring
Monitoring

Výhody:

  • neexistence hluchých míst na celé planetě
  • systém nerozlišuje hranice zemí a není uplatňován tzv. roaming
  • nízké pořizovací náklady a nízká cena za objem přenesených dat

Majitel vozového parku je satelitním komunikačním systémem propojen se svými vozidly po celé Evropě, jejichž přesné polohy sleduje v nainstalovaných mapách dispečerského software a zároveň má možnost provádět komunikaci s inteligentní archivací přijatých a odeslaných, zpráv, vytvářet statistiky projetých tras s kilometráží, s možností nahlédnout do celé historie pohybu vozidel.

Majitel má další možnost sledovat svá vozidla (on-line i historii )pod heslem na  webových stránkách kdekoliv, kde je připojení na internet nebo na svém mobilním telefonu přes WAP nebo GPRS.

Velikou výhodou je, že uživatel může sám svým klientům, kterým provádí přepravu zboží, povolit pod heslem sledování zboží na internetu na určeném vozidle a v určeném časovém období.

 

 

Princip

Satelitní komunikační systém, který byl vyvinut pro obousměrný přenos krátkých datových paketů, využívá soustavy nízkoletících satelitů LEO (Low Earth Orbit ), pozemních stanic GEC (Gateway Earth Center) a celosvětové sítě Internet k on-line komunikaci s mobilními prostředky. K dnešnímu dni již krouží na oběžných drahách 35 satelitů ve výšce cca 800 km, které globálně svým signálem pokrývají povrch celé naší planety.

Pro lokalizaci vozidla se využívá další nezávislý satelitní segment GPS (Global Positionning System), na základě kterého je zjištěna přesná poloha. Informace o poloze nebo jiné požadované technické informace o vozidle včetně krátkých textových zpráv jsou on-line přenášeny satelitním systémem LEO prostřednictvím GCC a internetové sítě k majiteli do dispečerského centra.

 
 
Proč vlastně sledovat kamion?

Ekonomie provozu kamionové přepravy se stává v době, kdy náklady na její provozování narůstají a zároveň rostou i možnosti konkurence, jednou z nejzákladnějších otázek každého majitele.

Způsob, jak snížit reálné náklady na provoz a získávat navíc okamžité a pravdivé informace o vašem kamionu, je pořídit si sledovací a komunikační systém MEGASAT, který spolu s komunikačním modemem umožňuje přesnou lokalizaci díky vestavěnému GPS modulu.

Sledování kamionu pomocí GPS, může mít několik důvodů. Prvním je snaha zajistit bezpečnost vozu, druhým potřeba mít přehled o aktuálních pozicích vlastních aut, aby je dispečeři mohli optimálně využívat. Třetím důvodem je ekonomie provozu komunikace dispečera a posádky vozidla, zvláště pak, nachází-li se vozidlo v zahraničí ( ekonomičtější než zahraniční SMS ).

Systém sledování vozidel, v angličtině nazývaný AVL - Automatic Vehicle Location, umožňuje z libovolně vzdáleného místa sledovat na monitoru počítače ve firmě nebo odkudkoliv na webových stránkách polohu jednoho nebo více vozidel.

Zkusme si nyní položit otázku, proč je vlastně dobré takovýto systém využívat jako službu nebo jej přímo vlastnit. Hledisek jeho využití je několik.

Hledisko bezpečnostní
Systémy AVL využívají dispečerská pracoviště k monitorování a dohledu kamionů. To oceníte v okamžiku, když zjistíte, že kamion v ceně i několika milionů není tam, kde by měl být. V případě, že máte ve vozidle instalováno příslušné zařízení, máte velkou šanci, že svůj kamion opět spatříte. Váš kamion je totiž monitorován nepřetržitě 24 hodin denně a pokud dojde k jeho odcizení či napadení, je ihned vyhlášena poplachová situace, vozidlo je lokalizováno a informace je předána zásahové jednotce nebo policii. V některých systémech může být využito i možnosti dálkového odstavení vozidla aktivací imobilizeru.
Hledisko asistenční
Předchozí služba je často kombinována se službou asistenční, kdy v případě havárie nebo poruchy vozidla je vám poskytnuta okamžitá a tím pádem i účinná pomoc.
Hledisko monitorovací
Dnes i malé společnosti, které mají jen několik kamiónů, mohou mít nepřetržitou informaci o přesné poloze svých kamionů a někdy i další provozní a technické informace a mohou využívat systému AVL k dispečerskému řízení a organizaci jízd vozidel, čímž zároveň šetří za poplatky za telefonování a SMS zprávy. Další možností je vytváření denních záznamů průběhu jízd a jejich vyhodnocování. Zde jsou typickými uživateli organizace typu technických služeb, které musí dokládat provedenou činnost nebo např. kamionová a nákladní doprava, kde podklady z AVL mohou sloužit k vytváření tzv. knihy jízd.
Hledisko ekonomické

Ve svém důsledku tedy AVL představuje velmi silný bezpečnostní, řídicí a ekonomický nástroj nejen z důvodu lepší organizace dopravy, ale i způsobem komunikace. Zařízení umožňuje přes satelitní systém obousměrnou komunikaci z vozidla do dispečerského centra, na libovolnou e-mailovou adresu nebo mobilní telefon. Úspora nespočívá jen v nižších poplatcích za komunikaci v zahraničí, než co bychom zaplatili za mobilní telefony, ale zároveň odpadnou zbytečné dotazy typu „kde už jsi?“, které tvoří nemalé procento komunikace mezi dispečerem a kamionem.

Druhou velkou ekonomickou úsporou je snížení poplatku za roční havarijní pojištění, které pojišťovny poskytují na kamiony, které jsou systémem AVL vybaveny.

Zde je uveden výběr některých pojišťoven:

Chmelařská pojišťovna -30%
Česká pojišťovna -20% - 40%
Česká Kooperativa -30%
Moravskoslezská Kooperativa -30%
Zurich pojišťovna -20 - 35%
ČS - Živnostenská pojišťovna -45% - 50%
Allianz pojišťovna -20%
Certusia pokišťovna -40%
Česko-Rakouská pokišťovna -20% - 40%
Česká/Moravskoslezská pojišťovna až - 30% (až 70% na prvním lhůtním pojistném)
ČS Živnostenská pojišťovna -15% z pojistného pro riziko odcizení a 25% v kombinaci s imobilizérem
Pokišťovna IPB -20% - 30%
Winterthur až 10%
Generali až 20%
Nasazení satelitního systému pro kamionovou přepravu

Satelitní systém, který byl nedávno uvolněn pro komerční využití, je systém, který umožňuje pokrýt celou planetu svým signálem pro přenos krátkých zpráv, přenos dat a povelů, bez existence hluchých míst, odolný proti rušení, na bázi velmi odolné zabezpečené frekvenční technologie DCAAS. Satelitní systém s LEO družicemi poskytuje v porovnání cena/výkon obrovskou užitnou hodnotu za velmi přijatelných ekonomických podmínek bez ohledu na to, jestli se mobilní jednotka pohybuje v rámci domácích hranic nebo kdekoliv v zahraničí.

Naše firma vyvinula aplikaci určenou pro kamionovou přepravu v rámci Evropy a Asie. Jedná se o komunikační terminál se satelitním komunikátorem, který má vlastní e-mailovou adresu.

Komunikace ve formě textových zpráv z kamionu se provádí na jinou e-mailovou adresu, např. do sítě internet, do mobilní sítě GSM, případně do komunikátoru jiného kamionu. Na dispečerské straně systému je možnost mimo vlastní komunikace sledovat polohu kamionu s přesností cca 30 m na základě zabudovaného GPS systému. Satelitní systém umožňuje snímat překročení důležitých parametrů nákladu, případně sledovat bezpečnost posádky či nákladu zabudováním tísňového tlačítka na palubě kamionu nebo spouštěného dálkově např. miniaturním vysílačem na přívěsku.

Návaznost systému na dispečerské systémy

Komunikační terminál v kamionu má vlastní adresu, na kterou lze zasílat zprávy ze stávající brány GSM, případně z internetu s tím, že dispečer dostává potvrzení o přijetí zaslané zprávy na předdefinovanou adresu, kterou nemůže řidič v kamionu sám změnit.

Dispečer ze svého stanoviště sám určuje interval pro přenos dat o poloze vozidla do dispečerského střediska, případně si může vyžádat polohu okamžitě.

Data o poloze jsou archivována a zpracována do mapových podkladů a lze kdykoliv polohy a pohyb vozidel zobrazovat s využitím stávajícího internetového připojení buď na webových stránkách nebo na vlastním počítači.

Tok informací, ochrana dat

Informace z vozidla jsou přes kosmický segment přeneseny do pozemních stanic, odkud jsou dále dopraveny k místu koncového uživatele internetem. Nová technologie DCAAS snižuje na minimální úroveň možnost rušení, případně zneužití systému.

Způsob zpracování dat u uživatele je závislý na druhu použitého programu, kde nejjednodušší variantou zabezpečení je kódovaný přístup k informacím. Systém umožňuje poskytovat data pozice kamionu i třetím subjektům pro účely sledování vozidla a jeho vyhledávání v případě krádeže nebo komplikací na cestě.

Sledování dalších parametrů vozidla ( teploty, tlaku, hmotnosti, překročení rychlosti, překročení dovolené oblasti ) je jen otázkou vybavení vozidla příslušnými čidly, neboť systém je vybaven kromě stavových registrů bitových i analogovými vstupy.

Ekonomický přenos dat

Poplatky za přenos dat jsou účtovány podle množství prokomunikovaných dat (tady nikoliv jednotlivých zpráv ) za měsíc.

Obecně platí, že čím více dat je odesláno, tím je jejich cena nižší.

Sledování dalších parametrů vozidla ( teploty, tlaku, hmotnosti, překročení rychlosti, překročení dovolené oblasti ) je jen otázkou vybavení vozidla příslušnými čidly, neboť systém je vybaven kromě stavových registrů bitových i analogovými vstupy.

Ceník
A) Provozní poplatky pro komunikaci on-line
Měsíční poplatek / 1 vozidlo: (bez DPH 19%)
Cenové pásmo Cena/Kč Objem dat/Kb
1.pásmo (90 polohových zpráv) 500 1
2.pásmo (363 polohových zpráv) 760 4
3.pásmo (727 polohových zpráv) 970 8
4.pásmo (1090 polohových zpráv) 1280 12
B) Pořizovací náklady
Ceník dílů pro vybavení 1 vozidla satelitním systémem: (bez DPH 19%)
satelitní jednotka 18 800 Kč
anténa prutová 1/4 lambda 1180 Kč
aktivace do satelitního systému 3400 Kč
Ceník dispečerského software Orbmap (bez DPH 19%)
licence pro 3 vozidla zobrazovaná v mapách 10000 Kč
+ každé další vozidlo:
4 - 5 + 3200 Kč
6 - 10 + 2500 Kč
11 - 20 + 1600 Kč
21 - 30 + 1200 Kč
31 - 40 + 1100 Kč
41 - 50 + 1000 Kč
51 a více + 900 Kč
V ceně SW je již zakomponován poplatek za správu datového serveru pro přístup na informace o polohách přes WWW + přidělování přístupu vlastním zákazníkům pro sledování jejich zboží.
Ceník mapových podkladů (bez DPH 19%)
Evropa 8115 Kč
Česká republika 8894 Kč
Evropa + Česká republika 9980 Kč
Ceník doplňkových služeb (bez DPH 19%)
Cena/měsíc,vozidlo
Poplatek za využití www rozhra rozhraní v případě, není -li zakoupena SW licence 120 Kč
Přístup přes WAP ( GPRS) 80 Kč
Instalace SW 3000 Kč